Hjemmevaccination

Ønsker du vaccination i eget hjem

Danske Lægers Vaccinations Service vaccinerer årligt over 10.000 gangbesværede borgere i eget hjem. Vaccinationen er gratis for alle immobile borgere, der enten er over 65 år, førtidspensionister eller kronisk syge.

Hører man ikke til en af de førnævnte grupper, koster influenzavaccinationen i eget hjem kr. 300,- . Alle er velkomne til at bestille en vaccination i eget hjem.

Hjemmevaccination

For beboere på plejehjem gælder der særlige regler, så hvis du er plejehjemsbeboer eller det drejer sig om en plejehjemsbeboer, skal vi bede dig kontakte os pr. e-mail på plejehjem@dlvs.dk eller på telefon 77 99 77 88.